REVEAL logo

Közösségi tervezés

Érintettek bevonása ikonÉrintettek bevonása Kapacitásépítés ikonKapacitásépítés

 

Közösségi tervezés ikon Közösségi tervezés

Az épített örökség alapú helyi fejlesztésben kritikus fontossággal bír, hogy az épület új funkcióit, tereit a közösségi tervezés módszertanával alakítsuk ki, biztosíthatva azt, hogy a helyi közösség részleteiben ismerje a felújítás körülményeit, magáénak érezze, használja és gondozza a fejlesztés eredményeképpen előálló új tereket és szolgáltatásokat.

Ugyanakkor az épülettel kapcsolatos közös gondolkodás nagyon jó alkalom a be vonásra, az érdeklődés felkeltésére, a helyi szereplők érdekeltté tételére. Mindez egyúttal a jövőképalkotás és az üzleti tervezés szerves része, fontos lépése is.

Előkészítés

A közösségi tervezés során nélkülözhetetlen a különböző szakemberek (műemlékvédelmi szakértő, építész, kivitelezésben járatos szakértő) folyamatsegítő részvétele. Fontos, hogy a szakértők és a helyi közösség közti kommunikáció világos, szemléletes, egyértelmű és gördülékeny legyen.

A meghívás, szervezés módja, hatékonysága kulcsfontosságú a közösségi tervezés eredménye szempontjából, hiszen el kell érnünk, hogy a fontos szereplők eljöjjenek és részt vegyenek a munkában.

Tervezői műhelymunka a célcsoportok és szakértők bevonásával

Ezen lépés célja a műemlék épület megtervezése a helyi közösség által azonosított és elfogadott funkciók és szolgáltatások alapján. Az előkészítés során már bevontuk a célcsoportokat és a jövőkép alkotás során átgondoltuk az üzemeltető szervezet funkcióit és szolgáltatásait is. Ezek a tervek fi gyelembe vették a műemlék épület korlátait és lehetőségeit, valamint a fenntarthatóság szempontrendszerét.

A tervezői műhelymunka első lépése az elvégzett műemléki kutatás eredményeinek megismerése minden érintett által, ami ráirányíthatja a figyelmet addig nem ismert értékekre, ugyanakkor bizonyos korlátokat is szabhat. Ezt követően a műhelymunka lehetőséget ad arra, hogy az érdekeltek közös munkával, a konszenzusokat megtalálva finomítsák és összehangolják az általuk elképzelt funkciókat, a felújítandó épület rendelkezésre álló tereivel és lehetőségeivel.

Tervezési szakasz, egyeztetések, további kérdések tisztázása

A tervezői műhelymunka a közösségi tervezés első fontos eseménye, amit több, további egyeztetés követ. Ezek az egyeztetések alapvetően két célt szolgálnak:

  • segítik a közösségi bevonást, fenntartják az érdeklődést és a részvétel révén a helyi közösség a magáénak érzi majd az épületet és így sokkal könnyebb lesz a működtetés és a fenntartás;
  • segíti a tervezők munkáját, színteret biztosít a különböző elképzelések, vágyak és lehetőségek ütközésére, az érdekegyeztetésre, stb...

A cél a minél szélesebb bevonás és nyilvánosság, ugyanakkor egy tervezési folyamatban nagyon sok apró döntést kell hozni, amire a szélesebb közösségnek nem lesz érdeklődése, türelme, ideje. Ha túlságosan gyakran vannak a találkozók, jelentősen csökkenhet az érdeklődés. Érdemes tehát a kisebb döntéseket szűkebb körben (a helyi projektcsapat részvételével) meghozni, a fontos, döntő kérdéseket, problémákat pedig összegyűjteni néhány nagyobb találkozóra.

A tervek közösségi bemutatása és elfogadása

A tervezési folyamat végén nagyon fontos a folyamat tanulságainak levonása, az eredmény bemutatása, megünneplése a közösséggel együtt. Ezt leghatékonyabban egy műhelymunka keretében tehetjük meg, amelyen a közösség minél több tagja mellett részt vesznek a műemléki kutatók, az építészek és a projekt más fontos szereplői.

Nagyon hasznos, ha a tervezők az épületnek nem csak az alaprajzait, hanem a látványtervét, esetleg „bejárható” térbe helyezett 3 dimenziós modelljét is meg tudják mutatni, ez sokkal kézzelfoghatóbbá teszi az eredményt a közösség tagjai számára. A műhelymunkán érdemes visszatekinteni a tervezés főbb állomásaira, a megvalósult és elvetett ötletekre, mindennek az indokaira és magyarázatára. Ez alkalmat ad az esetleg megmaradt feszültségek enyhítésére, kezelésére, a téves információk, tévhitek tisztázására.

Nagyon fontos, hogy a közösségi tervezéssel készült terveket az esetleges közbeszerzési eljárás illetve a kivitelezés során tiszteletben tartsuk. Ha bármilyen változtatás szükséges, a helyi közösséget be kell vonni az ehhez kapcsolódó döntésekbe, vagy ezekről (az okokkal, magyarázatokkal együtt) részletes tájékoztatást kell adni.


A teljes Útmutató kiadvány letölthető, illetve nyomtatott formában megrendelhető a Kiadványok oldalon. Amennyiben mélyebben érdekli a téma, további információkat és módszertani segítséget talál a projekt során elkészült részletes módszertani dokumentumokban.