REVEAL logo

Érintettek bevonása

A projektcsapat ikonA projektcsapat Közösségi tervezés ikonKözösségi tervezés

 

Érintettek bevonása ikon Érintettek bevonása

A közösségi alapú műemléki felújítás csak akkor éri el a célját és lehet hosszútávon fenntartható, ha az épület és a hozzá kapcsolódó tevékenységek valóban beépülnek a helyi közösség jelentős részének identitásába, mindennapjaiba. Ehhez arra van szükség, hogy minél több fontos helyi szereplő, lehetőleg a tervezés és a megvalósítás korai szakaszában kerüljön kapcsolatba a projekttel, bevonódjon, hozzátegyen és támogassa azt.

Ez biztosíthatja, hogy amikor elkészül az épület, megteljen élettel, a helyi közösség a magáénak érezze, használja, és hosszútávon fenntartsa. Éppen ezért nagyon fontos lépése a folyamatnak a helyi közösség mobilizálása, az érintettek bevonása.

Egy épített örökség felújításán alapuló projekt esetében az érintettek bevonása és általában a közösségfejlesztés során nagyon jól felhasználható közös célként a felújítandó épület és a hozzá kötődő funkciók, lehetőségek felmérése, közös megtervezése.

Az, hogy milyen típusú szereplőket kell bevonnunk nagy mértékben függ a helyi viszonyoktól, az épület tulajdonosától, a jelenlegi és a tervezett funkcióktól, és azoktól a potenciálisan elérhető bevételi forrásoktól, amelyek hosszú távon biztosíthatják a fenntartást. Jelen módszertan főképpen olyan, vidéki környezetben lévő projekteket modellez, ahol a fenntartást elsősorban minőségi helyi termékek és szolgáltatások területén működő civil-vállalkozói együttműködésre lehet alapozni.

Az érintettek bevonásának előkészítéséhez elsőként össze kell állítani azon személyeknek, személyek csoportjainak és szervezeteknek a listáját, akiket érinthet a projekt megvalósulása, működése, vagy az erőforrások felhasználása. Ezek lehetnek:

  • akikről a projekt szól (célcsoport, pl. az érintett lakoss
  • akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében
  • akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, működését
  • akik gátolhatják a projekt megvalósulását, működését
  • akinek nem érdekük a projekt megvalósulása, működése (jövedelmet veszítenek, konkurenciát jelent stb.)
  • akik dönthetnek a beavatkozásról, és azt finanszírozzák
  • akik részt vesznek a megvalósításban és a működtetésben
  • akik kapcsolatban állnak a projekttel a közszférában

Az érintettek azonosítása a legelső és legfontosabb lépés. Bár a tervezési és működési folyamat során bármikor pótolhatjuk a kimaradt érintetteket, esetleges kirekesztésük vagy meg nem találásuk értékes erőforrásoktól foszthatja meg a projekt végrehajtását. Fontos, hogy az azonosított érintetteket a projektcsapat nyilvántartsa a teljes projekt alatt, és nyomon kövesse a folyamatban történő részvételüket.melői szolgáltatások bővítése).

​A következő lépés az érintettek csoportosítása és elemzése. Az azonosított gátló, vagy passzív csoportok kezelésére, aktivizálására a tervezés során külön figyelmet és erőforrásokat kell biztosítani, a hozzáállás változtatására pedig a teendőket, felelősöket és határidőket tartalmazó akciótervet készíteni. A program tervezése és végrehajtása kapcsán az érintettek elemzését célszerű többször elvégezni, és ez alapján felülvizsgálni a bevonásukra irányuló akcióterveket is.


A teljes Útmutató kiadvány letölthető, illetve nyomtatott formában megrendelhető a Kiadványok oldalon. Amennyiben mélyebben érdekli a téma, további információkat és módszertani segítséget talál a projekt során elkészült részletes módszertani dokumentumokban.