REVEAL logo

Kapacitásépítés

Közösségi tervezés ikonKözösségi tervezés Kutatás, diagnosztika ikonKutatás, diagnosztika

 

Kapacitásépítés ikon Kapacitásépítés

A projekt lebonyolításába és a megvalósult fejlesztés üzemeltetésébe bevonható érdekeltek és a helyi közösség fejlesztését már a közösségi tervezés megkezdésével egyidejűleg el kell indítani, ugyanis csak ezáltal építhető fel a projekt sikeres lebonyolításához szükséges kapacitás. Jelen útmutatóban leírt módszertani elemeket javaslatként, lehetőségként érdemes kezelni, amelyek az aktuális körülményekhez adaptálva jelentősen segíthetik a helyi közösség bevonását, érdekeltté, érintetté tételét.

A projekt előkészítése során rövid személyes beszélgetésre kereshetjük meg azokat a helyi szereplőket, akik valamilyen szempontból fontosak, akik már korábban kapcsolatba kerültek a projekttel, illetve akiktől segítséget, közreműködést várunk.

Az interjúk fő célja az információgyűjtés, 1-2 órás strukturált beszélgetések keretében. Rákérdezhetünk az interjúalanyok véleményére a témával kapcsolatban általánosan, de a másik fontos cél a műemlék-felújítási projekttel kapcsolatos információk átadása és az interjúalanyok bevonásának erősítése. A harmadik cél a hálózatépítés, a belső projektcsapat, valamint maga a projekt minél szélesebb körben való ismertté tétele.

A vállalkozók bevonására nagyon jó eszköz a különböző szakmai előadások, műhelybeszélgetések szervezése olyan segítő témákban, amelyek hatékonyan és minél konkrétabban érintik a vállalkozók tevékenységét. Az események kifejezett célja a tudásátadás és a tudáshiányok feltárása, ugyanakkor ezek a találkozók a szakmai tárgyú tájékoztatás, tanulás mellett lehetőséget adnak a projekttel kapcsolatos információk átadására és a helyi vállalkozók közti párbeszédre, hálózatépítésre is.

A projekt keretében szervezett közösségi események fő célja alapesetben a bevonás, illetve annak fenntartása, megerősítése, a projekt addig elért eredményeinek számbavétele, az elvégzett munka és az értékteremtés közös megünneplése. Ugyanakkor ezek az események lehetőséget teremtenek a személyes és üzleti kapcsolatok elmélyítésére, a különféle helyi lakosok (más-más korú, kulturális és anyagi hátterű, társadalmi státuszú lakosok, tősgyökeresek, bebírók, nyaralók stb.) találkozására. 

Egy műemlék épület sikeres felújításához alapvetően sok tényezőt kell figyelembe venni, elsősorban magát az épületet, annak állapotát, történetét, értékeit, műemléki és műszaki lehetőségeit, a felújítás célját, a pénzügyi kereteket, a jogszabályokat, a bevonandó szakértelmet és hatóságokat.

A közösségi bevonásra épülő műemlék-felújítási folyamatot négy egymásra épülő részre lehet bontani, amelyeket a projektcsapat fog össze.

A teljes Útmutató kiadvány letölthető, illetve nyomtatott formában megrendelhető a Kiadványok oldalon. Amennyiben mélyebben érdekli a téma, további információkat és módszertani segítséget talál a projekt során elkészült részletes módszertani dokumentumokban.