REVEAL logo

Kivitelezés

Tervezés ikonTervezés Birtokba adás ikonBirtokba adás

 

Kivitelezés ikon Kivitelezés

A műszaki kivitelezés viszonylag önálló és részben elkülönül a projekt többi szakaszától, hiszen a helyi közösség közvetlenül nem vesz benne részt. Azonban fontos kiemelni, hogy a szakmai szabályok, elvárások, munkavédelmi kötelezettségek betartása mellett a projekt céljait támogatja, ha egyes munkafázisok a közösség, vagy a célcsoportok részvételével valósulnak meg. 

A beruházás közbeszerzésekor fontos, hogy fővállalkozót szerezzünk be. Amennyiben mégis több vállalkozó végzi a tevékenységet, akkor együttműködésüket a projektvezetésben részt vevő műszaki projektmenedzsernek kell koordinálnia.

Mivel ezekben a projektekben műemlék épületek felújításáról beszélünk, előfordulhat, hogy a felújítási munkák közben derülnek ki új információk az épületről. Ha az új információk érintik a tervezett felújítást, a funkciókat vagy szolgáltatásokat, a módosítás elfogadásába be kell vonni a helyi közösséget és a célcsoportokat. Ez szintén időigényes lehet, érdemes kialakítani az ilyen egyeztetések menetét, a helyi közösség által elfogadott néhány képviselő bevonásával.

A beruházási folyamat közben egyébként is folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket. Célszerű az egész beruházást dokumentálni, egyrészt a műszaki tartalom rögzítése, másrészt a közösség tájékoztatása céljából.

A megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett időszakosan munkaterület-bejárást is tarthatunk, elmagyarázva, hogy hogyan épülnek egymásra a munkafázisok és bemutatva a műemlék-helyreállítás részeit. Ez különösen érdekes lehet a látványosabb restaurátori munkák szemléltetésénél.

Mindenképp kerülendő az az állapot, hogy az elkészült műemlék épület és a közösség által készített tervek között lényeges, funkcionális eltérés jön létre, amelyről a közösség tagjai csak a beruházás végén kapnak tájékoztatást, vagy rosszabb esetben a műemlék épület átadásakor veszik észre. Ezzel az egész addigi közösségi tervezés megkérdőjeleződik és hiteltelenné válik a folyamat, a várt eredmények elmaradásával.

Az elkészült munkákat, a felújított épületet műszaki projektmenedzsere veszi át. Műemlék épületek és nagyobb beruházások esetén célszerű (akár jogszabályi kötelezettség is lehet) műszaki ellenőrt bevonni, aki a teljes beruházási folyamat alatt ellenőrzi az elvégzett munka minőségét és tervszerűségét. A műszaki ellenőr segíthet az esetleges módosítások kezelésében is, támogatva a műszaki projektmenedzser munkáját.

A teljes Útmutató kiadvány letölthető, illetve nyomtatott formában megrendelhető a Kiadványok oldalon. Amennyiben mélyebben érdekli a téma, további információkat és módszertani segítséget talál a projekt során elkészült részletes módszertani dokumentumokban.