REVEAL logo

Esettenulmányok

 

Magyar zászló

 

 

English flag

 

 

 

Módszertani útmutató ikon

Módszerani útmutatók

Esettenulmány ikon

Esettenulmányok

Kutatási jelentés ikon

Kutatási jelentések

Nemzetközi kitekintés ikon

Nemzetközi kitekintések

 


ESETTANULMÁNYOK AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAINAK FELTÁRÁSÁRA MAGYARORSZÁGON

A REVEAL projekt céljaként tűzte ki, hogy a kultúrális örökség pozitív hatásait feltáró módszertant alakítson ki. A módszertan három magyarországi örökségi helyszínen végzett kutatás során alakult ki. Az esettanulmányokon keresztu¨l feltárhattuk, hogy az épített örökség milyen társadalmi, gazdasági hatásokat eredményezhet három magyarországi helyszínen, illetve számos összefu¨ggésre is rávilágíthattunk. Mivel Magyarországon hasonló kutatás még nem történt, a nemzetközi szakirodalomra és gyakorlatra támaszkodva, de a magyar viszonyokat figyelembe véve vizsgáltuk, hogy milyen lehetséges hatásokat hoz létre egy-egy történelmi épu¨let felújítása hazánkban. A három eset, melyeknek a feldolgozására a projekt keretében lehetőség volt 2 bemutatják, hogy a hazai műemlék-felújítás jelenlegi gyakorlata milyen hatásokat eredményez a helyi társadalmi, gazdasági kontextusban, és arra is, hogy milyen lehetőségek rejlenek még benne.

 

pdf ikon LETÖLTÉS
1.75 MB

BALATONFÜRED TÖRTÉNELMI BELVÁROSA FELÚJÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI BALATONFÜREDI SZEMMEL

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a „Kulturális örökség társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása” című, a Norvég Alap által támogatott projektjének keretében arra keressük a választ, hogyan lehet megmutatni és lehetőség szerint mérni a kulturális örökségbe történő befektetés – fókuszban az épített örökség – társadalmi és gazdasági hatásait. Az esettanulmány helyszíne Balatonfüred, illetve a történelmi belvárosa felújítása. Választásunk elsődleges oka az itt tapasztalható, örökségvédelemhez kapcsolódó stratégiai fejlesztő gondolkodás volt.

 

pdf ikon LETÖLTÉS
1.21 MB

A SIROKI VÁR FELÚJÍTÁSÁNAK TANULSÁGAI HELYI SZEMMEL

A „Kulturális örökség társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása” című projekt keretében egy mérési módszertant dolgozunk ki. Ennek keretében arra keressük a választ, hogyan lehet megmérni a kulturális örökség – fókuszban az épített örökség – társadalmi és gazdasági hatásait. 2015 január-februárjában Sirokon és környékén azt vizsgáltuk, hogy a siroki vár felújításának milyen hatásai csapódtak le a helyi közösségben és gazdaságban.

 

pdf ikon LETÖLTÉS
774.35 KB

ESETTANULMÁNY A BALATONCSICSÓI PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI FELÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ FÁZISÁRÓL

Jelen esettanulmány a projekt kezdeti eredményeit, tanulságait, tapasztalatait összegzi 2013-tól, a kezdeti „tapogatózásoktól”, 2014 végéig, az engedélyezési terv benyújtásáig és a támogatási szerződés aláírásáig. Részletesen bemutatásra kerültek az előzmények, a főbb szereplők, azok kapcsolati- és érdekviszonyai, a "B" (Beavatkozási) módszertan későbbi kidolgozását megtámogató különböző eszközök, módszerek és nem utolsósorban a közösségi tervezés folyamatának eddig lezajlott lépései.

 

pdf ikon LETÖLTÉS
1.67 MB

ESETTANULMÁNY A BALATONCSICSÓI PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI FELÚJÍTÁSÁNAK MÁSODIK FÁZISÁRÓL

Jelen esettanulmány célja, hogy bemutassa a 2015. januártól 2015. augusztus végéig tartó projektszakasz folyamatát és legfőbb tapasztalatait. Az előző projektszakasz (2014 június-2014. december) legfőbb problémái a projekt körüli bizonytalanságokhoz, valamint a tisztázatlan felelősségi és döntési körökhöz kapcsolódtak. Jelen projektszakaszban tudatosan igyekeztünk ezeket mérsékelni, ám csak kis részben sikerült javítani a helyzeten. A legfőbb bizonytalanság, a támogatási szerződés aláírásának hiánya szerencsére 2015 elejére megszűnt, ám következményei, valamint a felújítás csúszása még több hónapon keresztu¨l hátráltatták a projekttevékenységeket. Jelen projektszakasz fókuszában az előző projektszakasz során azonosított képzési igényekre szervezett képzések álltak.

 

pdf ikon LETÖLTÉS
1.83 MB